Afvoer

LoMa

design & projectmanagement

Afvoer

 

 

Hierbij zal LoMa Ventilatie verslaggever de afvoer-debieten controleren of deze voldoen aan de in het voorontwerp opgelegde waarden. Dit kan gebeuren door het ingeven van de werkelijk gemeten debieten. (systeem C of D) Of door het ingeven van de afvoerroosters (syteem A fo B)